STUŽKOVÉ


Prinášame Vám zhrnutie Vašej stužkovej slávnosti s našími postrehmi! Naším základným cieľom je….. nie len stužkovú nafotiť, odrobiť si svoje a hurá domov…ale ju aj prežiť, precítiť a vychutnať si tento pre Vás jedinečný večer a zachytiť ho najlepšie, ako sa len dá. Aby sa dalo rozhodne, na čo spomínať 🙂

Generálka a prípravy
Na stužkovú slávnosť nechodíme polhodinku pred začiatkom,  ale radi začíname fotiť už od samotnej generálky, keď ešte Vy (študenti) nie ste v stresovom vypätí, elegantných nahodených oblečkách ale ležerných teplákoch v pohodovej náladičke a vzniká množstvo skvelých originálnych záberov. Taktiež si nafotíme výzdobu sály, postupné prichádzanie rodičov a učiteľov…uvítanie a usádzanie a pod.

Stužková slávnosť
Počas oficiálného zahájenia stužkovej slávnosti si dávame záležať na týchto bodoch:
– nafotenie nástupu študentov (každý študent by mal mať podľa nášho názoru zachytenú fotografiu zo svojho slávnostného nástupu
– pripínanie stužiek (počas tohto aktu si dávame záležať, aby každý študent mal zachytených niekoľko záberov z tohto tradičného stužkového okamihu)
– spoložná fotografia kolektívu
– príhovor triedného učiteľa, riaditeľa a zástupcu rodičov, prípitky, emócie
– rodičovský, učiteľský a stužkársky tanec: v tomto kroku sa snažíme o obehnutie celého tanečného parketu, každý párik odfotiť nie len z diaľky ale aj z blízka, nadviazať kontakt, počkať si na pekný úsmev a urobiť krásnu spomienkovú fotografiu každému tanečnému páru
– polnočný nástup a zapálenie sviečky

Fotografovanie v salóniku
Vždy si vyhradíme časový priestor, väčšinou po druhom tanečnom kole a postupne nafotíme každému študentovi spoločnú fotografiu s rodičmi, stužkármi či iné skupinkové foteč 🙂

Program a tanečná zábava, free time
Fotíme vždy celý program, všetky scénky a momenty z programu, ktorý ste si pre rodičov a učiteľov pripravili. Čo sa týka fotografických záberov z tanečných kôl, fotíme veľa momentiek z tanečného parketu, nechýbajú fotografické zábery z inkriminovaného zákulisia a pod 🙂